Specialist i erstatning for personskade
  • Har du været udsat for en skade?
  • Har du brug for hjælp til at få erstatning?
  • Ring og spørg om din sag – det er gratis
  • Honoraret efter fast timepris efter tidsforbrug

.

.

Klik på link, hvis du vil læse mere om:

Overlad papirarbejdet til mig, så sørger jeg for, at du får erstatning for dine gener.

Hvis du er kommet til skade – og er i tvivl om du kan få erstatning for varigt mén og/eller tab af erhvervsevne, så kontakt mig for en gratis indledende drøftelse af din sag.

Jeg har mange års juridisk erfaring i behandling af sager vedrørende erstatning for varige gener efter ulykker, arbejdsskader eller patientskader.

Slip for bekymringen – jeg ordner det for dig