Erstatningsgrundlag

Erstatningsgrundlag
  • Du kan få erstatning for varigt mén gennem din ulykkesforsikring i henhold til dine forsikringsbetingelser
  • Du kan få erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab efter Lov om erstatningsansvar, hvis der er en ansvarlig skadevolder
  • Man kan godt få udbetalt erstatning efter Erstatningsansvarsloven og en ulykkesforsring samtidigt
  • Det varige mén fastsættes udfra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel

Erstatningsgrundlag for varigt mén og tab af erhvervsevne

Du kan få erstatning for varigt mén både gennem en ulykkesforsikring og efter Lov om erstatningsansvar (EAL). Godtgørelse efter EAL kræver, at der er en ansvarlig skadevolder. Hvis der både er en erstatningsansvarlig skadevolder – og du har tegnet en ulykkesforsikring, så har du mulighed for at få erstatning fra begge steder.

Det varige mén fastsættes udfra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel, som kan findes her.

Der ydes kun godtgørelse for varigt mén på 5 procent eller derover.

Erstatning fra privat ulykkesforsikring

Hvis du har tegnet en ulykkesforsikring, udregnes godtgørelsen udfra den sum, som du er forsikret for. Den samlede forsikringssum for personskade vil typisk være omkring 1.000.000 kr. Det betyder, at du for et varigt mén på 10 procent vil få udbetalt 100.000 kr.

Erstatning efter Erstatningsansvarsloven (EAL)

Hvis du har ret til godtgørelse for varigt mén efter EAL, bestemmes taksten for godtgørelsen af loven. I 2019 er du berettiget til 898.500 kr. ved en méngrad på 100 procent. Det betyder, at du via EAL vil få 89.850 kr. i erstatning for et varigt mén på 10 procent.

Man skal dog være opmærksom på, at der sker fradrag efter alder ved udregningen af erstatning via EAL.

Du kan beregne din eventuelle erstatningssum efter EAL ved beregneren her.

Erstatning efter overfald

Hvis du har været udsat for et voldeligt overfald, der har medført varige gener, har du ret til godtgørelse for varigt mén. Dette udbetales af Erstatningsnævnet, og godtgørelsen fastsættes efter EAL.

Erstatning for erhvervsevnetab

Du kan kun få godtgørelse for tab af erhvervsevne, hvis der er en ansvarlig skadevolder. Godtgørelse for tab af erhvervsevne beregnes udfra en fastsat årsløn gang med erhvervsevnetabsprocenten.

Der ydes kun erstatning for tab af erhvervsevne, hvis erhvervsevnetabet er 15 procent eller derover.

Du kan finde lovgrundlaget for erstatning af varigt mén og tab af erhvervsevne efter Lov om erstatningsansvar (EAL) her.

Kontakt

Hvis du vil høre mere om dine muligheder for at få erstatning, så kontakt mig her.