Hovedskader

Erstatning for varigt mén efter hovedskader. Både større og mindre traumer mod hovedet kan medføre varige gener, der kan berettige til erstatning for varigt mén.

Erstatning for hovedskader

Typiske gener:

  • hovedpine
  • træthed
  • fokuseringsbesvær
  • irritabilitet
  • lyd- og lysoverfølsomhed
  • hukommelses- og koncentrationsbesvær
  • nedsat overblik
  • ordfindingsbesvær

Varigt mén efter hovedtraume

Hovedtraumer ses oftes ved mere alvorlige ulykker, fx. trafikulykker. Det er dog også muligt at pådrage sig et mindre hovedtraume, som giver varige gener. Dette kan fx. være tilfældet, hvis du får en dør smækket i hovedet, falder og slår hovedet eller rejser dig hurtigt op i en skarp kant.

Ved fastsættelse af varigt mén efter hovedtraumer er det ikke afgørende om skaden har medført hjernerystelse eller ikke. Det er de varige følger, der har betydning for méngraden, ikke diagnosen.

Gener efter hovedtraumer

Varige følger efter hovedtraumer kan variere meget fra let periodevis hovedpine til reelle hjerneskader med omfattende kognitive gener, herunder demenslignende tilstande.

Der ses ofte sammenfaldne symptomer mellem følger efter hovedtraumer og følger efter nakkeskader. Gener, som kan ses ved begge typer af skader er hovedpine, irritabilitet, træthed og kognitive gener med hukommelses- og koncentrationsbesvær kunne ses ved begge typer af skader.

Gener efter hovedtraumer er som udgangspunkt meget funktionsbegrænsende. Dette gælder både dagligdagsgøremål og ved arbejdsmæssige funktioner.

Hvem vurderer det varige mén?

Som udgangspunkt vurderes varige følger efter hovedrtaumer af en neurokirurg eller en neurolog. I de alvorligste tilfælde bør en sagen dog også ses af en neuropsykolog.

Nogle forsikringsselskaber har kun ansat ortopædkirurger og det er ikke altid tilstrækkeligt i disse tilfælde.

Jeg har vurderet mange sager om varigt mén og tab af erhvervsevne efter hovedtraumer.

Det varige mén efter et hovedtraume kan varierer meget. Der kan ikke angives et typisk spænd for disse sager. Du er dog velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af din sag og dine muligheder for erstatning.