Knæskader

Erstatning for varige gener efter knæskader


  • Er du vredet knæet i forbindelse med foldboldspil?
  • Er du faldet og vredet om på knæet under din løbetur?

Så har du måske pådraget dig en skade, som du kan få erstatning for.

Løber med knæskade

Typiske gener:

  • smerter
  • instabilitet
  • hævelse
  • nedsat bevægelighed
  • problemer med at gå i hug
  • problemer med at ligge på knæ
  • En knæskade kan typisk medføre et mén på 5-8 procent, i sjældnere tilfælde op til 12 procent.

Erstatning efter knæskader

Knæskader ses ofte blandt yngre mennesker – og ofte i forbindelse med sport. Korsbånds- og meniskskader giver ofte varige gener.

.

.

Det er desuden en type skade, man har større tilbøjelig til at få, hvis man har haft en skade samme sted før.

Der kan derfor ofte være forudbestående skader i samme knæ.

Hvis der har været gener i samme knæ forud for din nuværende skade, kan dette medføre et fradrag i méngraden for din nye skade.

Hvorvidt der var gener i knæet før din nuværende skade, samt omfanget af disse gener, giver ofte anledning til tvist mellem den tilskadekomne og forsikringsselskabet.

Det er i denne forbindelse afgørende, om der i årene op til den aktuelle skade er beskrevet gener fra samme knæ i de lægelige akter. Man vil i første omgang kigge i journal fra egen læge i en periode fra 3 år før den nuværende skade.

Hvis der er lægelige notater om gener i knæet op til den aktuelle skade, vil dette medføre et fradrag i ménvurderingen.

Du kan læse mere om fradrag for forudbestående gener her.

Varige gener som følge af en knæskade, uden forudbestående gener, kan typisk medføre et varigt mén i størrelsesordenen 5-8, i sjældnere tilfælde op til 12 procent.