Erstatning for piskesmæld

Piskesmæld, whiplash – eller nakkeforvridninger – som de også hedder, er typiske skader efter trafikuheld

Piskesmæld

Typiske symptomer:

  • nakkesmerter
  • hovedpine
  • nedsat bevægelighed i nakken
  • hukommelses- og koncentrationsbesvær
  • afbrudt søvn
  • træthed

Trafikulykker med påkørsel bagfra er typiske ulykker, der kan medføre varige nakkegener.

Hvis du har pådraget dig et piskesmæld i forbindelse med en ulykke, vil du forholdsvist hurtigt mærke smerter i nakken. Nakkesmerterne er typisk fulgt af hovedpine og nedsat bevægelighed i nakken.

Jeg har et indgående kendskab til piskesmæld – og vil kunne vejlede dig både med hensyn til spørgsmålet om årsagssammenhæng, de typiske symptomer og muligheden for at få erstatning for varigt mén 

Vigtigt at gå til læge

Hvis du har ondt i nakken efter et biluheld, er det vigtigt, at du går til læge indenfor de første 3 døgn.

Typiske symptomer efter et piskesmæld

De typiske symptomer efter et piskesmæld er nakkesmerter, hovedpine og nedsat bevægelighed i nakken.

Efter nogen tid vil smerterne i nakken og hovedet kunne medføre, at koncentrationen og hukommelsen svækkes. Der kan også være følgevirkninger i form af lys- og lydoverfølsomhed, træthed, irritabilitet, samt sløret syn eller fokuseringsbesvær.

Indflydelsen på funktionsniveauet

Varige følger efter piskesmæld har ofte indflydelse på den tilskadekomnes generelle funktionsniveau – og medfører derfor også ofte en påvirkning af erhvervsevnen. Vurderingen af et eventuelt erhvervsevnetab er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvor alder og erhverv før skaden er væsentlige faktorer. Generelt er det dog ikke usædvanligt at en piskesmæld medfører et forholdsvist højt erhvervsevnetab.

Min erfaring

Jeg har vurderet og fastsat varigt mén i et meget stort antal sager vedrørende  piskesmæld under min 10 år lange ansættelse i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen).

Jeg vil kunne give dig et kvalificeret bud på om din skade er berettiget til erstatning for varigt mén, samt skønne en eventuel méngrad for dine gener.

Kontakt

Du kan kontakte mig her.