Erstatning for skulderskader

Erstatning for varige gener efter skulderskader

  • Er du faldet på cykel?
  • Foretaget et forkert løft?
  • Eller fået et voldsomt træk i armen?

Så kan du måske få erstatning for din skade.

Skulderskader

Typiske gener:

  • smerter
  • nedsatbevægelighed i skulderen
  • nedsat kraft i armen
  • problemer med arbejde over skulderniveau
  • svind af skuldermuskulatur
  • Den typiske méngrad for skulderskader er 5-12 procent
  • Skulderskader sker oftes ved sportsudøvelse eller i forbindelse med arbejde

Mengraden for skulderskader

Det er især smerteniveauet og den nedsatte bevægelighed i skulderen, der er afgørende for fastsættelsen af méngraden.

En arm, som ikke kan bruges på grund af en skade i skulderen vil medføre svind af skuldermuskulaturen. En måling af overarmen ved den raske sammenlignes med en måling af overarmen ved den tilskadekomne skulder. Dette giver et godt billede af skadens omfang. En skade uden svind af muskulaturen vil derfor medføre en lavere méngrad.

Det varige mén efter en skulderskade ligger oftes i niveauet 5-12 procent.

Erhvervsevnetab som følge af en skulderskade

Hvorvidt en skulderskade med varige gener kan give anledning til fastsættelse af et erhvervsevnetab er en konkret vurdering. Det afhænger blandt andet af genernes art og omfang karakter, samt den tilskadekomnes alder og erhverv.