Erstatning for erhvervsevnetab

Hvis du har varige gener efter en skade – og disse gener medfører, at du ikke længere kan passe dit arbejde, så kan du muligvis få erstatning for erhvervsevnetab. Dette kræver, at der er en ansvarlig skadevolder.

Varige nakkesmerter