Fradrag for forudbestående gener

Knæskade

.

Når der skal fastsættes et varigt mén, kigges der også på eventuelle forudbestående gener.

Hvad der forstås med forudbestående gener

Forudbestående gener er gener, som du havde i samme område før din nuværende skade skete. Forudbestående gener kan medføre, at du ikke får erstatning for din nuværende skade. De kan også betyde, at der bliver foretaget et fradrag i erstatningen.

Ved vurdering af det varige mén, kigger man typisk 3-5 år tilbage for at se om der er beskrevet lignende gener i din lægejournal. Man er især opmærskom på dette, hvis du tidligere har haft en skade i samme område, som har medført udbetaling af erstatning. Hvis der var lignende gener i samme område før ulykken, så vil man kigge omfanget af generne og sammenholde det med dine nuværende gener. Helt enkelt kan man sige, at det er et regnestykke, hvor man tager de nuværende gener – og trækker de forudbestående gener fra.

Erstatning for en ny skade

Du kan altså stadig godt få erstatning for en ny skade, hvis forskellen på dine nuværende og tidligere gener er 5 procent eller derover. Hvis der kun er tale om en mindre forværring på mindre end 5 procent, så får du ingen erstatning for varigt mén.

Nogle forsikringsselskaber har den holdning, at man ikke kan få erstatning for et varigt men på fx 10 procent, hvis man tidligere har haft en skade, der har medført udbetaling af erstatning for varigt mén svarende til 10 procent.

Men det kan man godt, hvis de gener, som man tidligere havde fået erstatning for, var forsvundet på tidspunktet for den nye skade.

Fradrag for en tidligere skade

En tidligere ménerstatning vil dog som udgangspunkt give anledning til et fra i den nuværende vurdering, men ikke nødvendigvis svarende til den ménerstatning, som tidligere er udbetalt. Det afhænger i høj grad af hvad der står i din lægejournal – om du har været til læge og klaget over gener i samme område i årene op til den nye skade.

En korrekt vurdering af fradrag for forudbestående gener kræver derfor, at man får adgang til den tilskadekomnes lægejournal i 3-5 år før den nuværende skade. Det er som udgangspunkt kun de gener, som der er påklaget inden for denne årrække, der skal lægge til grund for vurderingen af fradragets størrelse.

Ved vurderingen af erhvervsevnetab er vurderingen er eventuelle forudbestående gener lidt anderledes. Her ser man på om disse gener tidligere har påvirket din erhvervsevne. Du kan godt have haft en skade, har har medført udbetaling af erstatning for varigt mén, uden at dette påvirkede din arbejdsevne. Det kan også være, at du havet et forhøjet sygefravær allerede inden ulykken eller ikke kunne udføre visse arbejdsopgaver eller funktioner. Dette vil i givet fald kunne medføre et fradrag i dit erhvervsevnetab.

Hvis du vil hære mere om eventuelle forudbestående geners indvirkning på din nuværende mulighed for at få erstatning for en skade i samme område, så kontakt mig her.