Årsagssammenhæng

strakssymptomer

Krav om egnethed

For at du kan få erstatning for dine gener, skal der være årsagssammenhæng mellem ulykken og din nuværende gener. Det betyder, at du skal dokumentere eller sandsynliggøre at dine gener skyldes ulykken.
Når man skal anerkende årsagssammenhæng ser man på, om den hændelse, som du har været ude for er egnet til at medføre dine gener. Man ser også på, om du kan dokumentere eller i tilstrækkelig omfang sandsynliggøre, at dine gener er opstået i tidsmæssig sammenhæng med ulykken – og om de har været kontinuerligt tilstede siden ulykken. Det er dig, der skal løfte bevisbyrden for de såkaldte straks- og brosymptomer.
Kravet om egnethed betyder, at du skal kunne have fået den pågældende skade efter en hændelse, som ville medføre de samme gener hos en rask person. Problemer med at kunne dokumentere egnethed ses ofte i forbindelse med lændegener, der er opstået efter et mindre trafikuheld. Eller ved ryggener opstået efter et forholdsvist beskedent løft. Vurderingen af egnethed vil altid ske ud fra et konkret skøn. Ved et forholdsvist beskedent løft vil det være afgørende hvem, der har foretaget løftet og i hvilken stilling løftet blev foretaget. Man er mere udsat for at pådrage sig en skade, hvis løftet er sket i en forvredet stilling

Krav om strakssymptomer

Udover, at hændelsen skal være medicinsk egnet til at medføre varige gener, skal du også kunne dokumentere  strakssymptomer. Ved strakssymptomer menes, at generne skal have været tilstede fra ulykkentidspunktet. Du skal som hovedregel have været til læge indenfor et par dage (72 timer) og klaget over dine gener. der er også andre måder at løfte denne bevisbyrde på, fx. sygemelding fra din arbejdsplads, der er begrundet i generne eller andet – men typisk skal du helst have et lægejournalnotat, der beskriver generne.

Krav om brosymptomer

Udover egnethed og strakssymptomer skal der også være såkaldte brosymptomer tilstede. Ved brosymptomer menes der, at dine gener skal have været tilstede i hele forløbet fra ulykken og til nu. De må gerne variere i intensitet, men de må ikke på noget tidspunkt være forsvundet. Man vil her typisk kigge efter et kontinuerligt forløb af konsultationer hos egen læge, hospitaler, fysioterapeuter eller lignende.
Når alle tre ting er opfyld har du løftet bevisbyrden for årsagssammenhæng, hvorefter dine varige gener kan udmåles på baggrund af dine geners karakter og styrke.

Du kan læse mere om erstatning for varigt mén her.