Jurist med 10 års erfaring i erstatning for personskader

Kontakt Bonnie Hall
  • Cand.jur. i 2003
  • 10 års erfaring med personskadeerstatning
  • Tidligere ansat i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Bonnie Hall, uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2003

Jeg har mange års juridisk erfaring med vurdering af varigt mén og tab af erhvervsevne i personskadesager.

Firmaet erstatnings | juristen (by Hall) blev oprettet i 2016.

Tidligere ansættelse

Jeg har tidligere været ansat som jurist i Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager – nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – i 10 år. I forbindelse med mit arbejde i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring traf jeg afgørelse om fastsættelse af varigt mén og tab af erhvervsevne hver dag.

Erfaring med sager om personskadeerstatning

Jeg er vant til at vurdere personskadesager med henblik på fastsættelse af varigt mén og erhvervsevnetab. Jeg ved hvilke oplysninger, der er brug for til vurderingen og hvilke argumenter, der er nødvendige, relevante og brugbare.

Det er min erfaring, at der er brug for rådgivning og vejledning, når man er kommet til skade. Jeg har ofte talt med tilskadekomne, der ikke havde overskud til at følge op på deres egen sag. Mennesker som ville have glæde af en fagkyndig person, som de vidste talte deres sag.

Den tilskadekomnes behov for hjælp

Mange er utrygge ved, om de har en korrekt behandling af deres sag i deres forsikringsselskab eller hos myndigheder. Om de har ret til erstatning, når forsikringsselskabet afviser udbetaling af erstatning. Eller om de er berettigede til en højere erstatning for deres gener end forsikringsselskabet har udbetalt dem.

Jeg stiftede erstatnings|juristen for at imødekomme det behov for fagkyndig bistand, som jeg oplevede mange tilskadekomne havde.

Hvad jeg kan hjælpe dig med

Jeg kan rådgive dig om forløbet i en erstatningssag og kan hurtigt vurdere dine chancer for udbetaling af erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab.

Jeg varetager også kommunikationen med dit forsikringsselskab og/eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Patienterstatningen. Du slipper for bekymringen og stressen ved at håndtere sagen selv.

Samarbejdspartner

Erstatningsjuristen v/ cand. jur. Bonnie Hall samarbejder med advokatfirmaet LRP i Horsens. Advokatfirmaet har stor erfaring med retssager indenfor personskadeerstatning. Såfremt en erstatningssag skal forelægges for domstolene, sendes denne del af arbejdet til en gratis vurdering ved advokatfirmaet LRP.

Du kan finde mine kontaktoplysninger her – og læse mere om hvad jeg kan tilbyde dig her.