Varigt mén efter rygskader

Rygsmerter

Ryggen er stærk i forhold nakken. Der skal derfor mere til, før man pådrager sig varige ryggener efter en ulykke

Typiske gener:

  • smerter i ryggen
  • nedsat bevægelighed i ryggen
  • udstrålende smerter i benene

Varige ryggener kan både opstå efter slag mod ryggen eller forvridninger af ryggen. Varige ryggener ses typisk ved fald eller tunge løft i akavet.  Der skal forholdsvis meget til før en skade i dette område vil medføre varige gener, hvor nakken er langt mere skrøbelig.

Det kan være lidt mere problematisk at løfte bevisbyrden for egnethed og dermed årsagssammenhæng ved løfteskader og uheld, hvor man er blevet påkørt bagfra. Påkørsler kan oftere medføre whiplashskader, men vil kun i sjældnere tilfælde medføre varige rygskader.

Vurderingen af et uhelds egnethed til at medføre varige gener er altid en konkret vurdering.

Ved påkørsler kræves det som udgangspunkt, at man har siddet i en forvredet stilling ved uheldet, at ulykken har været voldsom og fx. medført at sædet er knækket – eller at man er blevet kastet rund ud af bilen ved ulykken.

Ved løfteskader gælder noget tilsvarende. Løftet skal være foretaget i en akavet stilling med en vis vægt før, at hændelsen anses for egnet til at medføre varige ryggener hos en rygrask person.

Uanset ulykkens karakter skal man desuden havde klaget over ryggener i tilknytning til ulykken, så man kan dokumentere strakssymptomer.

Herudover kan fund af degenerative forandringr i ryggen også spille ind på fastsættelsen af det varige mén. Det er her afgørende om eventuelle generative forandringer har været symptomgivende før ulykken, eller ville være blevet det på ulykkestidspunktet, uanset at man ikke havde være udsat for ulykken. Dette kan i givet fald give anledning til at afvise årsagssammenhæng eller medføre et fradrag i ménvurderingen.

Varige mén for rygskader ligger typisk i størrelsesordenen 5-12 procent.

Ryggener vil ofte være mindre funktionsbegrænsende end fx. nakkegener, idet ryggener typisk ikke er så funktonsbegrænsende, hvis man ikke har et arbejde med rygbelastende arbejdsopgaver. Gener i lænderyggen kan lettere tilgodeses ved skånehensyn som fx. varierende arbejdsopgaver og ingen tunge løft.

Hvis du har været udsat for en skade, hvor du har slået eller forvredet lænderyggen – og er i tvivl om du har mulighed for at få erstatning for denne skade, så kontakt mig her for en snak om sagen.